Jaa tämä sivu

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin

Kriisiapu puhelimessa

Valtakunnallinen kriisipuhelin on tarjoaa keskusteluapua kriiseissä ja vaikeissa elämäntilanteissa oleville. Kriisipuhelimessa päivystävät koulutetut vapaaehtoiset tukihenkilöt sekä sosiaali- ja terveysalan ammattikoulutuksen saneet kriisityöntekijät.

Puhelinkeskustelussa soittajan tilannetta kuunnellaan ja hänen kanssaan keskustellaan siitä, mikä soittajan tilannetta voisi helpottaa ja edistää ongelmien ratkeamista. Tarvittaessa soittajaa voidaan ohjata muiden palvelujen piiriin kuten kriisikeskuksiin tai kunnan palveluihin. Osalla soittajista elämäntilanne on hyvin vaikea eikä muutoksen aikaansaaminen vaikuta mahdolliselta, silloin soittajaa kannatellaan jaksamaan tilanteessaan eteenpäin varmistamalla, että hän tulee kuulluksi ja saa jakaa kokemustaan myötätuntoisen kuulijan kanssa.

Soittajalla on oikeus tietää asioiko hän vapaaehtoisen tukihenkilön vai ammattikoulutuksen saanen työntekijän kanssa. Päivystäjä vastaa puheluun ”kriisipuhelimessa vapaaehtoinen” tai kriisipuhelimessa kriisityöntekijä”.

Kriisipuhelimessa asiakkaiden on mahdollista puhua nimettömänä. Soittajien puhelinnumero ei näy vastaajalle eikä soittajan tarvitse kertoa kuka on ja mistä soittaa. Kriisipuhelinpäivystystä tehdään kriisikeskusten ja paikallisten seurojen tiloissa, joissa on rauha käydä puhelinkeskusteluja soittajien kanssa ilman, että ulkopuoliset kuulevat keskusteluja.

Puhelinsoitoista tilastoidaan puhelun jälkeen yhteydenoton syy ja soittajan taustatietoja (ikä, sukupuoli, työelämä status) mikäli ne tulevat puhelussa esille. Koulutetuille vapaaehtoisille tukihenkilöille, jotka toimivat kriisipuhelimessa päivystäjinä järjestetään työnohjauksia ja koulutuksia säännöllisesti. Kriisipuhelimessa noudatetaan Vapaaehtoisen puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukunnan (PuhEet) laatimia toimintaperiaatteita.

Valtakunnallinen kriisipuhelin

kriisipuhelin-net

Ovatko ihmisuhteet solmussa?

Pelkäätkö huomista?

ma-pe 9-07

la 15-07

su 15-07

juhlapyhinä 15-07

SOITA: 01019 5202